مشخصات

نام خانوادگی

عطایی

نام مستعار

ما

نام

مسعود

کشور

کانادا

منطقه

انتاریو

عنوان شغلی

عضو هیئت علمی گروه علوم ریاضی و محاسباتی دانشگاه تورنتو

متأسفیم، اما برای انجام این کار به یک حساب کاربری نیاز دارید.